Våra Tjänster

Vi specialiserar oss på ekonomisk förvaltning, av bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.

En professionell hantering av den ekonomiska förvaltningen är alltid lönsam - och vi har mer än 20 års erfarehet av förvaltning med väl utarbetade system och rutiner. Arbetet sköts av kvalificerad personal med den rätta utbildningen och servicekänslan från vårt kontor i Östersund.

Ni får regelbundna rapporter av oss som visar hur ekonomin utvecklas. Dessutom finns vi alltid till hands om Ni har frågor eller idéer som behöver diskuteras.


Exempel på vad ekonomisk förvaltning kan innebära:

 • Avisering av avgifter och hyror
 • Avstämningar och påminnelser
 • Kravrutiner
 • Register för medlemmar, lägenheter, panter och inre reparationsfond
 • Hyresförhandlingar
 • Kontraktsskrivning
 • Kontrolluppgifter av gjorda överlåtelser
 • Leverantörsreskontra inkl. registering och leverantörsbetalningar
 • Grundbokföring
 • Löner/arvoden inkl. kontrolluppgifter
 • Hantering av moms, arbetsgivaravgifter och skatter
 • Kvartalsrapporter
 • Likviditetsrapporter
 • Inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
 • Budget på kort och lång sikt
 • Ekonomisk konsultation

Vi tar också emot traditionella bokföringsuppdrag för små och medelstora företag.Du som behöver hjälp med din deklaration är naturligtvis också varmt välkommen!